Contact

Primăria Comunei Butea Iaşi
Comuna Butea, Judeţul Iaşi
Cod Unic de Înregistrare: 4540950
Tel:  0232.713.020
Fax: 0232.713.040
Secretariat:
E-mail: primariacomunabutea@yahoo.com
Serviciul financiar-contabil:
E-mail: primariacomunabutea@yahoo.com

Poliţia locală a comunei Butea
serviciu apelabil 24/24 h
Tel: 0232.713.018
E-mail: politialocala@primaria-butea.ro