Viceprimar

GHEORGHE VLADEANU, viceprimar al comunei Focuri,