Formulare impozite si taxe locale model itl 2006

Model 2006-ITL 001-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri -persoane fizice

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 002-Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri – persoane fizice

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 003-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 008-Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local – persoane fizice

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 009-Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 010-Declaratie Fiscalã pentru stabilirea impozitului-taxei pe clãdiri în cazul contribuabililor persoane juridice

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 011-Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului-taxei pe teren – persoane juridice

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 012 – Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului-taxei pe teren – persoane juridice

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 013-Declaratie fiscalã pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamã si publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 014-Declaratie fiscalã pentru stabilirea taxei pentru afisaj în cazul contribuabililor persoane juridice

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 015-Cererea pentru eiberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local – persoane juridice

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 016- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 017 – Decizie de impunere privind creantele datorate bugetului local in urma inspectiei fiscale

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 018 – Decizie privind nemodificarea bazei de impunere

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 019 – Proces – verbal de constatare a contraventiei

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 020 – Anunt individual pentru comunicarea prin publicitate

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 021 – Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 022 – Proces- verbal privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 023-Cererea pentru deschiderea procedurii succesorale

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 024 – Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 025 – Confirmarea de primire a debitelor

Descarca (.pdf)

Model 2006-ITL 026 – Chitanta pentru creantele bugetelor locale

Descarca (.pdf)