Formulare impozite si taxe locale – model ITL 2009

ITL 1 -Regim special-proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile

Descarca (.doc)

ITL 2 -Regim special-proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau ansambluri de bunuri

Descarca (.doc)

ITL 028-Declaratie-decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera

Descarca (.doc)

ITL 029-Decont lunar impozit pe spectacole

Descarca (.doc)

ITL 030-Proces-verbal pentru impozit sau taxa cladire

Descarca (.doc)

ITL 031-Proces-verbal pentru impozit sau taxa pe teren

Descarca (.doc)

ITL 032-Proces-verbal pentru impozit pe mijloace de transport

Descarca (.doc)

ITL 033-Proces-verbal pentru impozit pe mijloace de transport marfa

Descarca (.doc)

ITL 034-Proces-verbal pentru impozit pe mijloace de transport apa

Descarca (.doc)

ITL 035-Nota de plata

Descarca (.doc)

ITL 036-Matricola evidenta centralizata

Descarca (.doc)

ITL 037-Registru de rol nominal unic

Descarca (.doc)

ITL 038-Registru rol alte venituri

Descarca (.doc)

ITL 039-Extras de rol

Descarca (.doc)

ITL 040-Borderou desfasurator al incasarilor

Descarca (.doc)

ITL 041-Borderou debite scaderi

Descarca (.doc)

ITL 042-Proces-verbal de verificare gestionara

Descarca (.doc)

ITL 043-Legitimatie control functionar public

Descarca (.doc)

ITL 044-Legitimatie executare functionar public

Descarca (.doc)

ITL 045-Ordin de serviciu

Descarca (.doc)

ITL 046-Aviz de inspectie fiscala

Descarca (.doc)

ITL 047-Invitatie

Descarca (.doc)

ITL 048-Proces-verbal de ridicare-restituire de inscrisuri

Descarca (.doc)

ITL 049-Proces-verbal inspectie fiscala

Descarca (.doc)

ITL 050-Nota explicativa

Descarca (.doc)

ITL 051-Declaratie contribuabil

Descarca (.doc)

ITL 052-Punct de vedere al contribuabilului

Descarca (.doc)

ITL 053-Raport de inspectie fiscala

Descarca (.doc)

ITL 054-Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala

Descarca (.doc)

ITL 055-Dispozitie de urmarire

Descarca (.doc)

ITL 056-Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii

Descarca (.doc)

ITL 057-Instiintare privind stingerea creantelor fiscale

Descarca (.doc)

ITL 058-Cerere compensare

Descarca (.doc)

ITL 059-Cerere restituire

Descarca (.doc)

ITL 060-Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local

Descarca (.doc)

ITL 061-Cerere certificat nomenclatura stradala si adresa

Descarca (.doc)

ITL 062-Certificat de nomenclatura stradala si adresa

Descarca (.doc)

ITL 064-Autorizatie foraje si excavari

Descarca (.doc)

ITL 066-Autorizatie racoduri si bransamente

Descarca (.doc)

ITL 067-Cerere pt certificat producator

Descarca (.doc)

ITL 068-Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate

Descarca (.doc)

ITL 069-Titlu executoriu

Descarca (.doc)

ITL 070-Procesul verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu

Descarca (.doc)

ITL 071-Somatie

Descarca (.doc)

ITL 072-Adeverinta de primire a somatiei

Descarca (.doc)

ITL 073-Proces verbal privind comunicarea somatiei

Descarca (.doc)

ITL 074-Proces verbal de identificare bunuri imobile

Descarca (.doc)

ITL 075-Somatie pentru executarea silita a bunurilor imobile

Descarca (.doc)

ITL 076-Decizie de instituirea masurilor asiguratorii

Descarca (.doc)

ITL 077-Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii

Descarca (.doc)

ITL 078-Adresa de infiintare a popririi

Descarca (.doc)

ITL 079-Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti

Descarca (.doc)

ITL 080-Adresa de infiintare a popririi asiguratorie

Descarca (.doc)

ITL 081-Adresa de infiintare a popririi asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti

Descarca (.doc)

ITL 082-Instiintare poprire

Descarca (.doc)

ITL 083-Decizie de raspundere solidara a tertului proprit cu debitorul urmarit

Descarca (.doc)

ITL 085-Proces verbal sechestru bunuri imobile

Descarca (.doc)

ITL 086-Proces verbal de numire a administratorului sechestru

Descarca (.doc)

ITL 089-Proces verbal de predare primire

Descarca (.doc)

ITL 090-Anuntul de vanzare pt bunuri mobile

Descarca (.doc)

ITL 091-Anuntul de vanzare pt bunuri imobile

Descarca (.doc)

ITL 092-Proces verbal licitatie bunuri mobile

Descarca (.doc)

ITL 093-Proces verbal licitatie bunuri imobile sau ansambluri de bunuri

Descarca (.doc)

ITL 094-Document de v-c bun mobil sechestrat

Descarca (.doc)

ITL 095-Proces verbal privind cheltuielile de executare

Descarca (.doc)

ITL 096-Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită

Descarca (.doc)

ITL 097-Cerere pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile

Descarca (.doc)

ITL 098-Proces verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile

Descarca (.doc)

ITL 099-Proces verbal de constatare a insolvabilitatii

Descarca (.doc)

ITL 100-Proces verbal de declarare a insolvabilitatii

Descarca (.doc)

ITL 102-Proces verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale

Descarca (.doc)

ITL 103-Anexa certificat de atestare fiscala

Descarca (.doc)

ITL 087-Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile

Descarca (.doc)

ITL 088-Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile

Descarca (.doc)

ITL 027-Declaratie pentru scoatere din evidenta mijloacelor de transport

Descarca (.doc)

ITL 063-Cerere pentru eliberarea autorizatiilor foraje si excavari

Descarca (.doc)

ITL 065-Cerere pentru eliberarea autorizatiei pentru racoduri si bransamente

Descarca (.doc)

ITL 084-Proces verbal sechestru pentru bunuri mobile

Descarca (.doc)

ITL 101-Proces verbal de transfer al obligatiilor fiscale inregistrate de debitorul declarat insolvabil

Descarca (.doc)