Infrastructura

INFRASTRUCTURA SI MEDIU

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-          Existenta unei retele de electricitate in comuna Focuri, in procent de 100%;

-          Existenta retelei de apa potabila de 90%;

-          Reteaua de Ca TV in procent de 100% in comuna;

-          Utilizarea redusa a pesticidelor si ingrasamintelor;

-          Existenta unei unitati bancare in comuna;

-          Orase importante apropiate: Iasi la 45 km – DJ 281, Harlau la 40 km – DJ 281B si Podu Iloaiei la 18 km -DC 140;

-          Cai de acces: DJ 281 D;

-          Gara la 14,5 km distanta de centrul comunei in Erbiceni;

-          Cale ferata industriala la 18 km in Podul Iloaiei;

-          Drum national la 18 km, E 583;

-          Aeroport in Iasi  la 45 km.

-          Inexistenta sistemului de canalizare;

-          Inexistenta retelei de alimentare cu gaz metan

-          Slaba diversificare a societatilor in domeniile industriei usoare si alimentatiei

-          Inexistenta unei statii de epurare si tratare a apelor uzate;

-          Infrastructura de transport slab dezvoltata

-          Educatia ecologica este superficiala;

-          Insuficienta preocupare a agentilor economici in recuperarea si refolosirea ambalajelor.

-          OPORTUNITATI

-          AMENINTARI

-          Modernizare drumuri satesti si amenajarea rigolelor de scurgere a apei pluviale;

-          Realizarea retelei de canalizare si statiei de epurare si tratare a apelor reziduale;

-          Implementare program “Utilitati si mediu la standarde europene” – retea de distribuire gaz metan;

-          Organizarea sistemului de colectare selectiva a spatiului de depozitare temporara si transportul deseurilor;

- Construire dispensar uman;

- Trotuare si rigole betonate, podete si punti pietonale pe DC 140;

-          Lipsa resurselor financiare pentru finantarea si co-finantarea proiectelor finantate prin Fonduri Structurale;

-          Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor finantate din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructura si mediu;

-          Mentalitatea de indiferenta fata de protectia mediului.